Naujienos

Naujienos

Taryba patvirtino ataskaitinio-rinkiminio Visuotinio narių susirinkimo dienotvarkę ir dokumentų projektus

2020 09 08

Mildos Juknevičiūtės nuotr. 

Šiandien po vasaros atostogų pirmąkart susirinkusi Taryba patvirtino Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę (pirmasis turėtų vykti 2020 10 09 LATGA būstinėje, pakartotinis VNS – 2020 10 10 parodų ir kongresų centre „Litexpo“) ir dokumentų projektus (rasite žemiau), rinkimų tvarkos aprašą, taip pat svarstyti kiti svarbūs klausimai (apie juos informuosime šiek tiek vėliau).

VNS darbotvarkė ir dokumentai (prisegti):

2020 m. spalio mėn. 9 d. 10.00 val. šaukiamas

Asociacijos LATGA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

Visuotinis narių susirinkimas vyks Asociacijos LATGA buveinės adresu: J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius.

Neatvykus į Visuotinį narių susirinkimą daugiau nei pusei narių – šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2020 m. spalio mėn. 10 d. 11.00 val., adresu Laisvės pr. 5, Vilnius (Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO)

ASOCIACIJOS LATGA

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

 11.00 – 12.00 Įgaliojimų ir balsavimo teisės perleidimo sutarčių registracija. Dalyvių registracija.

12.00 – 12.15 Visuotinio narių susirinkimo pradžia. Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas.

12.15 – 12.30 Tarybos veiklos aptarimas ir tvirtinimas.

12.30 – 12.35 Auditoriaus išvados teikimas.

12.35 – 12.50 Skaidrumo ataskaitos ir Finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas.

12.50 – 12.55 Revizijos komisijos informacija.

12.55 – 13.00 Etikos komisijos informacija.

13.00 – 13.10 Rinkimų tvarkos aprašo pristatymas ir tvirtinimas.

13.10 – 14.00 Kandidatų į Asociacijos Tarybą, Revizijos ir Etikos komisijas teikimas, tvirtinimas. Tarybos, Revizijos ir Etikos komisijų rinkimai. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas. Balsavimas.

14.00 – 15.00 Pietų pertrauka.

15.00 – 15.10 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti muzikos ir literatūros kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

15.10 – 15.20 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę retransliuoti audiovizualinius kūrinius ir audiovizualinių kūrinių pirmuosius įrašus, paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

15.20 – 15.30 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti vizualiųjų menų kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

15.30 – 15.40 Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

15.40 – 15.50 Kompensacinio atlyginimo, surinkto už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu, paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

15.50 – 16.00 Autorinio atlyginimo už dramos ir muzikinių dramos kūrinių panaudojimą surinkimo ir paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf). 

16.00 – 16.10 Asociacijos LATGA teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašo papildymas (pdf).

16.10 – 16.15 Dėl nepaskirstomų sumų panaudojimo (pdf).

16.15 – 16.30 Kavos pertrauka.

16.30 – 16.40 Tarybos, Revizijos ir Etikos komisijų rinkimų rezultatų skelbimas.

16.40 – 17.40 Kandidatų į Prezidento postą teikimas, prisistatymas, rinkimai. Rinkimų rezultatų skelbimas.

17.40 – 19.00 Asociacijos LATGA 30-mečio minėjimas.

Taip pat patvirtinti 72 autorių / juridinių asmenų prašymai tapti mūsų nariais.

Naujų narių sąrašas