Dramos kūrinių naudotojams

Dramos kūrinių naudotojams

Dėl lietuvių autorių dramos ir muzikinių dramos kūrinių naudojimo

Jeigu norite naudoti Asociacijos LATGA atstovaujamo autoriaus dramos kūrinį, reikėtų gauti asmeninį autoriaus sutikimą ir kreiptis į Asociaciją LATGA dėl turtinių teisių suteikimo. Gavus leidimą, pagal patvirtintus Asociacijos LATGA tarifus, autoriams bus renkamas autorinis atlyginimas už jų kūrinių viešą atlikimą. Žemiau pateikiami Asociacijos LATGA tarifai už dramos ir muzikinių dramos kūrinių viešą atlikimą.

LATGA Tarifai už dramos ir muzikinių dramos kūrinių panaudojimą

Dėl užsienio autorių dramos ir muzikinių dramos kūrinių naudojimo 

Užsienio dramos kūrinių autoriai neretai savo teises administruoja patys arba per privačias agentūras. Todėl jeigu norite naudoti užsienio autoriaus dramos kūrinį, prašome visų pirma parašyti paklausimą Evelinai Brusokaite el. paštu evelina@latga.lt, nurodant autoriaus vardą ir pavardę bei kūrinio pavadinimą. Atlikę paiešką pasauliniame kataloge, jus informuosime, ar LATGA galėtų tarpininkauti ar atstovauti konkretų autorių dėl pageidaujamo kūrinio panaudojimo.

Jeigu norite naudoti italų, prancūzų ar vokiečių autorių kūrinius, turite užpildyti atitinkamos žemiau pateiktos formos paraišką. Prašant licencijos panaudoti kitų užsienio šalių autorių kūrinius, reikėtų nurodyti tą pačią informaciją kaip ir italų/prancūzų/vokiečių atveju, tačiau ji pateikiama laisva forma.

Paraiška italų autoriaus kūrinio licencijai (anglų k.)
Paraiška prancūzų autoriaus kūrinio licencijai (prancūzų/anglų k.)
Paraiška vokiečių autoriaus kūrinio licencijai Verlag der Autoren (anglų k.)
Paraiška vokiečių autoriaus kūrinio licencijai Suhrkamp Verlag (anglų k.)

Evelina Brusokaitė

Dramos poskyrio vadovė

evelina@latga.lt
T: (8 5) 265 11 69

M: 8 629 24198